Raport oglądalności

Strona internetowa Cafeteria Umiejętności została opracowana zgodnie z najnowszymi standardami dostępności aby umożliwić dostęp do treści osobom w każdej grupie wiekowej, a w szczególności – zgodnie z grupą docelową projektu, seniorom. Zamieszczone na stronie treści pozwoliły na poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji. Przez okres trwania projektu strona została wyświetlona łącznie 2134 razy.

Taki wynik został osiągnięty dzięki promocji projektu w mediach społecznościowych, radio oraz przy wykorzystaniu marketingu szeptanego pośród uczestników innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie YAVA. Zgodnie z danymi statystycznymi, 63% osób odwiedzających Stronę stanowią kobiety, 31% mężczyźni, 6% odbiorców strony nie można było skategoryzować ze względu na ograniczenia technologiczne.

Aż 12% wyświetleń strony Cafeteria Umiejętności prowadziło do wyświetlenia przygotowanego w ramach Projektu podręcznika w formie PDF. Z tego 71% zapisało podręcznik na dysk swojego komputera lub telefonu.

Oznacza to, że współczynnik konwersji wyświetleń strony na pobrania przygotowanego podręcznika wyniósł aż 12%, gdzie przeciętny w Internecie współczynnik konwersji wynosi 5%.