O projekcie

Poznaj bliżej projekt Cafeteria Umiejętności
Projekt "Cafeteria Umiejętności" finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Celem projektu „Cafeteria umiejętności” jest przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących wyzwań demograficznych i profilaktyka problemów zdrowotnych występujących u osób starszych.

Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:

  •  wsparcie aktywności społecznej seniorów oraz poprawę związaną ze zdrowiem, jakości życia osób starszych,
  • edukację ukierunkowaną na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, w szczególności w zakresie urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji,
  • edukację opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami,
  • informowanie i edukację przedstawicieli służb publicznych i zawodów niemedycznych mających częsty kontakt z osobami starszymi na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad postępowania w kontakcie z tymi osobami.

Wskazana tematyka konkursu wpisuje się w cel operacyjny 5: Wyzwania demograficzne Narodowego Programu Zdrowia na lata  2021-2025.

Cel projektu

Celem projektu Cafeteria Umiejętności jest przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących wyzwań demograficznych i profilaktyka problemów zdrowotnych występujących u osób starszych. Chcemy pokazać, że niezależnie od wieku każdy ma równe prawa i szanse na ciągły rozwój.

Profilaktyka problemów zdrowotnych

Wierzymy, że nasze działania pomogą osobom starszym oraz ich otoczeniu w budowaniu pozytywnych, zdrowych nawyków. Poprzez odpowiednią edukację możliwe jest zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z wiekiem oraz sposobów przeciwdziałania występowania tych chorób.

"Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić"

Przysłowie chińskie

Prosty sposób na nową pasję

Nasz podręcznik to nie tylko sposób na lepsze samopoczucie i sprawność fizyczną ale też szansa na znalezienie nowej pasji jaką jest sport. Przygotowany przez naszych ekspertów podręcznik jest dostępny bezpłatnie w formie PDF. Można go pobrać klikając link poniżej.